Create your CV - It only takes a few seconds

Elcom jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Delivery Techlead new

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện t...
Hà Nội
15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ a month
  • Chủ trì toàn bộ việc triển khai các GP&SP liên quan đến giám sát/chặn thu, chịu trách nhiệm thống nhất với các bên liên quan trong việc xây dựng giải pháp kỹ…

Delivery Techlead new

15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ a month
  • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông Tòa nhà Elcom - 15 Duy Tân- Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Tòa nhà Elcom - 15 Duy Tân- Cầu Giấy, Hà…

Delivery Techlead – mảng Giải pháp Chặn thu/Giám sát vô tuyế... new

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ trì toàn bộ việc triển khai các GP&SP liên quan đến giám sát/chặn thu, chịu trách nhiệm thống nhất với các bên liên quan trong việc xây dựng giải pháp kỹ…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email