Create your CV - It only takes a few seconds

Elcom jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Delivery Techlead new

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện t...
Hà Nội
  • Chủ trì toàn bộ việc triển khai các GP&SP liên quan đến giám sát/chặn thu, chịu trách nhiệm thống nhất với các bên liên quan trong việc xây dựng giải pháp kỹ…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Not at all

Somewhat

Extremely

Get new jobs for this search by email