Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Công Trình jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 171 jobs

[TTH] [Phạm Văn Đồng-Cầu Giấy] Tập Đoàn Viễn Thông Viettel t... new

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Tiếp nhận và xử lý các phản ánh của khách hàng trong quá trình…

[HN18] Nhân Viên CSKH Viettel new

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Cung cấp chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

[Pa] Tập Đoàn Viettel tuyển dụng Tổng đài viên thu nhập hấp...

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Giám Sát Bán Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy)…

[TTH] [Cầu Giấy] Nhân Viên Văn Phòng - Truyền Hình K+

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình thăng tiến lên QUẢN LÝ/GIÁM SÁT đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt hoặc lên các vị trí quan trọng khác tại Tập đoàn.

[Pa] Tập Đoàn Viettel tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hà...

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Giám Sát Bán Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy)…

[NTH] [Phạm Văn Đồng] Tập Đoàn Viễn Thông Viettel new

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Tiếp nhận và xử lý các phản ánh của khách hàng trong quá trình…

[NTH] [Phạm Văn Đồng-Cầu Giấy] Tập Đoàn Viễn Thông Viettel new

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Tiếp nhận và xử lý các phản ánh của khách hàng trong quá trình…

[TTH] [Phạm Hùng] Truyền Hình Vtvcab tuyển CSKH new

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Cung cấp cho khách hàng các chương trình khuyến mại.

[Hà Nội] Nhân Viên Văn Phòng

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
9,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Hoàn thiện việc quản lý dữ liệu, báo cáo và các công việc phát…

[HN18] Nhân Viên CSKH Viettel - không yêu cầu kinh nghiệm/ đ...

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Cung cấp chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

[TTH] [Phạm Hùng] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Truyền Hìn... new

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Cung cấp cho khách hàng các chương trình khuyến mại.

[NTH] [Phạm Văn Đồng] Tập Đoàn Viễn Thông Viettel tuyển CSKH new

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Tiếp nhận và xử lý các phản ánh của khách hàng trong quá trình…

[TTH] [Cầu Giấy] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Mảng Hạ Tầng... new

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Cung cấp các chương trình khuyến mại cho khách hàng.

[Pa] Tập Đoàn Viettel - Tổng Đài Viên

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Giám Sát Bán Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy)…

[Pa] Tập Đoàn Viettel tuyển dụng Tổng đài viên thu nhập đáng...

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt.
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Giám Sát Bán Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy)…
Overall, how relevant are these jobs?

Not at all

Somewhat

Extremely

Get new jobs for this search by email