Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Công Trình jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 152 jobs

Giám sát sản xuất – Production Supervisior

HR Strategy's client
Tây Ninh
 • Giám sát sản xuất – Production Supervisior.
 • Giải đáp các thắc mắc cho công nhân viên về công việc, chế độ chính sách,…;
 • Trình độ Trung cấp trở lên.

Production Manager (Furniture)

HR Strategy's Client
Bình Dương
 • Giám sát và đảm bảo việc sản xuất theo kế hoạch/quy trình sản xuất của công ty và các quy định khác của khách hàng.
 • Thân gửi các Ứng Viên,.

Order Support Staff/ Production Staff

HR Strategy's Client
Đồng Nai
 • Các yêu cầu khác từ Giám sát sản xuất.
 • Production Supervisor (Giám sát sản xuất).
 • Giao tiếp, phối hợp với Giám sát sản xuất để đảm bảo kế hoạch sản xuất thực…

Giám Đốc Sản Xuất

HR Strategy's client
Hải Phòng
 • Trực tiếp với Giám đốc nhà máy.
 • Giám sát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng hiệu quả thiết bị máy móc được giao, đề xuất ý kiến sửa chữa, thay thế hoặc thanh lý.

Phó Giám Đốc Nhà máy Cửa (Premier)

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều hành, quản lý, giám sát hoạt động phòng kỹ thuật tổng hợp (thiết kế, báo giá, thi công, giám sát, quyết toán công trình);
 • Thân gửi các Ứng viên,.

Order Support Staff/ Production Staff (Merchandiser)

HR Strategy's Client
Đồng Nai
 • Các yêu cầu khác từ Giám sát sản xuất.
 • Production Supervisor (Giám sát sản xuất).
 • Giao tiếp, phối hợp với Giám sát sản xuất để đảm bảo kế hoạch sản xuất thực…

Phó Giám Đốc Kinh Doanh new

HR Strategy's Client
Hà Nội
 • Xây dựng giá bán trình Ban Giám đốc Công ty phê duyệt.
 • Tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác khai thác hàng hóa của các nhân viên dưới quyền.

Quality Control Assistant

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức, giám sát việc kiểm tra chất lượng sản phẩm theo đúng quy trình công việc của phòng Quản lý chất lượng.
 • Triển khai 5S trong quá trình sản xuất.

Design Manager new

HR Strategy's client
Hà Nội
 • Giao nhiệm vụ, giám sát công việc và cung cấp phản hồi cho nhân viên được giao cho dự án.
 • Tránh sai sót và giảm rủi ro tài chính trong quá trình xây dựng.

Market Research Specailist new

HR Strategy’s Client
Bình Dương
 • Giám sát triển khai các chiến dịch khuyến mãi, event, ….
 • Lập báo cáo công việc theo tuần/tháng.
 • Phân tích, dự báo, đặt mục tiêu thực hiện các chương trình…

Maintenane Supervisor

HR Strategy's Client
Long An
 • Giám sát – hỗ trợ cấp Tổ trưởng hoàn thành công việc.
 • Giám sát việc thực hiện SMAT và EMAT của nhân viên – Khắc phục các vấn đề liên quan đến EHS.

IT Manager

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khả năng quản lý, giám sát các hoạt động CNTT.
 • Được tham dự các chương trình đào tạo phục vụ cho công việc .
 • Khách hàng của HR Strategy (Headhunter) là một công…

Research and QA Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra và giám sát quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Tìm kiếm Nhà sản xuất phù hợp thực hiện việc sản xuất, giám sát sản xuất và gia công sản phẩm.

Tooling Supervisor

HR Strategy's Client
Long An
 • Kiểm tra, giám sát kết cấu khuôn.
 • Có từ 2 năm kinh nghiệm giám sát bộ phận khuôn mẫu.
 • Tối ưu hóa quá trình (WI).
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Có xe đưa đón từ HCM.

Legal Director

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khả năng hoạch định, tổ chức và giám sát tiến độ công việc.
 • Chỉ đạo và giám sát tất cả các vấn đề pháp lý của công ty.
 • Khả năng giám sát và kiểm soát ngân sách.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email