Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Công Trình jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Cơ Điện)

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo các kỹ sư giám sát đọc hiểu rõ các biện pháp thi công, hiểu rõ công việc hàng ngày, làm đúng chức trách giám sát công việc thi công NTP.

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Nội Thất

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ Chức Công Việc Tại Công Trình.
 • Thúc đẩy công việc tại công trình.
 • Quản lý công việc, chất lượng công trình.
 • Quản lý nhân sự công trình.

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh GT) - Điện Gia Dụng

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Giám Sát Kinh Doanh (Kênh GT) - Điện Gia Dụng.
 • Giám sát hoạt động của các tuyến bán hàng (Route).
 • D. Sáng tạo, Chịu được áp lực công việc cao.

Tổng Giám Đốc Công Ty Con (Nông Nghiệp – Lương Thực)

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng Giám đốc Công ty con.
 • Tổng Giám Đốc Công Ty Con (Nông Nghiệp – Lương Thực).
 • Tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng…

Giám Sát Kinh Doanh (kênh MT) - Điện Gia Dụng

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a year
 • Kiến nghị và Giám sát thực hiện chương trình khuyến mãi.
 • Giám Sát Kinh Doanh (kênh MT) - Điện Gia Dụng.
 • Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển nghề…

Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự- Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc Bình.....

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát thi công công trình xây dựng cơ bản, trang trí nội thất, đảm bảo yêu cầu kỷ thuật, mỹ thuật.
 • Giám sát, đề xuất thực hiện công tác kiểm tra thanh lý phế…

Giám Đốc Dự Án (Chủ Đầu Tư Bđs)

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, phân công, giám sát toàn bộ cán bộ nhân viên trong BQLDA để thực hiện các nhiệm vụ của BQLDA do Ban Tổng giám đốc giao cho;
 • Được đào tạo và chứng nhận:

Giám Đốc Nhân Sự (Tập Đoàn)

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự.
 • Giám Đốc Nhân Sự (Tập Đoàn).
 • Xây dựng chương trình đào tạo & phát triển nguồn nhân lực phù hợp…

Trợ Lý Bộ Phận Bảo Vệ

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Theo dõi giám sát các mặt công tác của lực lượng Bảo vệ theo chỉ đạo.
 • Luôn hoàn thành công việc, báo cáo chính xác, kịp thời, chấp hành chỉ đạo cấp trên, tuân…

Giám Đốc Nhân Sự - HCM – Q5

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
30,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ a month
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
 • Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

Get new jobs for this search by email