Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 71 jobs
NIC's Client
Đồng Nai
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ a month
 • Điều hành, lập tiến độ, giám sát kỹ thuật thi công công trình xây dựng.
 • Vị trí Trưởng Bộ Phận.
 • Hỗ trợ xây dựng và phát triển trang trại.
NIC's Client
Hà Nội
30,000,000 VNĐ - 60,000,000 VNĐ a year
 • Giám Đốc Ban Kỹ Thuật.
 • Có định hướng chiến lược ở mảng Kỹ thuật.
 • Tổ chức, điều hành toàn bộ các hoạt động của mảng Kỹ thuật trong toàn hệ thống Công ty.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám Đốc Kỹ Thuật CTO (Chief Technical Officer) – GAME.
 • Phụ trách phát triển nội dung game, có kinh nghiệm thiết lập xây dựng hệ thống kỹ thuật game.
NIC's Client
Hà Nội
50,000,000 VNĐ - 70,000,000 VNĐ a year
 • Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật.
 • Giúp việc cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
 • Có kinh nghiệm trong công tác điều hành, chỉ đạo, quản lý dự án và…
NIC's Client
Hà Nội
 • Cán bộ kỹ thuật hiện trường.
 • Lập và giám sát biện pháp, tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục công việc được giao.
 • Độ tuổi từ 25-45 tuổi .
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám Đốc Kỹ Thuật SEO - Công Ty GAME.
 • Nghiên cứu những chiến lược phát triển cho công ty về mặt kỹ thuật, lên kế hoạch xây dựng những sản phẩm kỹ thuật của công…
NIC's Client
Long An
30,000,000 VNĐ - 50,000,000 VNĐ a year
 • Đại học chuyên ngành QTKD hoặc kỹ thuật khác.
 • Thành thạo các kỹ thuật ép thổi chai nhựa.
 • Chủ trì việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản phẩm;
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên Kỹ Thuật Phần Cứng CAD/CAM.
 • Trao đổi với các hãng sản xuất nếu phát sinh lỗi kỹ thuật phức tạp hay tiếp nhận đào tạo các vấn đề kỹ thuật mới.
NIC's Client
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy chuyên ngành cơ khí kỹ thuật ô tô hoặc liên quan.
 • Thực hiện các công việc chuyên môn kỹ thuật liên quan đến dịch vụ…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng Phòng Kỹ Thuật Xây Dựng.
 • Trưởng Phòng Kỹ Thuật Xây Dựng.
 • Tối thiểu 4 -7 năm kinh nghiệm trong công tác Kỹ thuật xây dựng và 03 năm làm Trưởng phòng Kỹ…