Kỹ thuật jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Truyền Thông Kim Cương (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 56 jobs
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a year
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Nhân viên tư vấn dịch vụ truyền hình K+ (Hồ Chí Minh).
 • Các bằng cấp có liên quan.
Thành phố Hồ Chí Minh
12,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ a year
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Nhân viên tư vấn dịch vụ truyền hình K+ (Hồ Chí Minh).
 • Các bằng cấp có liên quan.
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình số vệ tinh K+.
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình số vệ tinh K+.
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình số vệ tinh K+.
Thành phố Hồ Chí Minh
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình số vệ tinh K+.
Thành phố Hồ Chí Minh
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình số vệ tinh K+.
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình số vệ tinh K+.
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a year
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Nhân viên tư vấn dịch vụ truyền hình K+ (Hồ Chí Minh).
 • Các bằng cấp có liên quan.