Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Toán Và Định Giá Thăng Long T.d.k jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN

Kiểm toán định giá Thăng Long - T.D.K
Hải Phòng
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
  • Thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính tại các Doanh nghiệp.
  • Lt;br / gt;- Công việc kiểm toán được triển khai thực hiện theo Đội nhóm.

NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

Kiểm toán định giá Thăng Long - T.D.K
Hải Phòng
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
  • Lt;br / gt;- Thiết lập, quản lý thúc đẩy các kênh truyền thông, kết nối cộng đồng giữa Công ty Khách hàng phục vụ cho việc trao đổi, cung cấp dịch vụ tới…

KỸ THUẬT VIÊN XÂY DỰNG

Kiểm toán định giá Thăng Long - T.D.K
Hải Phòng
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
  • Lt;br / gt;+ Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;
  • Lt;br / gt;- Công việc kiểm toán được triển khai thực hiện theo Đội nhóm.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email