Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Giám Sát Hoàn Thiện (KTS) - SL: 02

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhân viên toàn thời gian.
  • Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thi công các công trình xây dựng.
  • Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết.
  • Theo dõi, đánh giá tiến độ của dự án.

Kiến Trúc Sư Công Trình new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhân viên toàn thời gian.
  • Spec kỹ thuật, Biện pháp thi công, Quy trình bảo trì, Shopdrawings, Combine, Mẫu vật tư hoàn thiện.
  • Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email