Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 310 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7,000,000 VNĐ a month
 • Theo dõi các quy trình quản lý liên quan đến tuyển dụng nhân viên mới.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực liên quan.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
9,000,000 VNĐ a month
 • Nếu bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế.
 • Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bà Rịa - Vũng Tàu +1 location
7,000,000 VNĐ a month
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kiên Giang +4 locations
6,000,000 VNĐ a month
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bình Dương
7,000,000 VNĐ a month
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý.
 • Hoa hồng hấp dẫn sẽ được trả theo năng lực của bạn + thưởng từ 01- 03 tháng lương xét…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Đắk Lắk
7,000,000 VNĐ a month
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bình Phước
6,000,000 VNĐ a month
 • Hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
9,000,000 VNĐ a month
 • kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế.
 • Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
9,000,000 VNĐ a month
 • Nếu bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales là một lợi thế.
 • Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bình Dương
7,000,000 VNĐ a month
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý.
 • Hoa hồng hấp dẫn sẽ được trả theo năng lực của bạn + thưởng từ 01- 03 tháng lương xét…