Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 287 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Callcenter (Ocean Edu _Ba Vì) trong ngành Kinh doanh, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Telesales (Ocean Edu _Ba Vì) trong ngành Kinh doanh, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Callcenter (Ocean Edu _Mỹ Đình) trong ngành Kinh doanh, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Callcenter [Oe Chi Nhánh Linh Đàm] trong ngành Kinh doanh, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Callcenter [Oe Chi Nhánh Dương Nội] trong ngành Kinh doanh, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng,…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Callcenter (Ocean Edu _Đan Phượng) trong ngành Kinh doanh, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tư Vấn (Ocean Edu _Ba Vì) trong ngành Kinh doanh, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh,…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Callcenter [Oe Chi Nhánh Kim Văn-Kim Lũ] trong ngành Kinh doanh, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Telesales (Ocean Edu _Ba La - Hà Đông) trong ngành Kinh doanh, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng,…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Telesales [Oe Chi Nhánh Gia Lâm] trong ngành Kinh doanh, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh…