Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

[Thái Nguyên] Chuyên Viên Bảo Hiểm Cấp Cao - Kênh Bancassura... new

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Thái Nguyên
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
  • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân…

[KV Thái Nguyên] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Dự Án Liên Kế... new

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Thái Nguyên
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
  • Kinh nghiệm:1-2 năm trong lĩnh vực sales Ngân hàng/Tài chính/Bảo hiểm (Ưu tiên…

[Thái Nguyên] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ba... new

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Thái Nguyên
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
  • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân…

[TX Phổ Yên] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Hợp Tác Ngân... new

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Thái Nguyên
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
  • Kinh nghiệm:1-2 năm trong lĩnh vực sales Ngân hàng/Tài chính/Bảo hiểm (Ưu tiên…

[TX Phổ Yên - Thái Nguyên] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính...

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Thái Nguyên
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
  • Kinh nghiệm:1-2 năm trong lĩnh vực sales Ngân hàng/Tài chính/Bảo hiểm (Ưu tiên…

We have removed 5 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email