Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 191 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +15 locations
8,000,000 VNĐ a month
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +6 locations
10,000,000 VNĐ a year
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Giáo Dục Đại Dương
Phú Thọ +3 locations
6,000,000 VNĐ a month
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • kinh nghiệm làm kế toán thu chi ít nhất 6 tháng trở lên.
 • Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
8,000,000 VNĐ a month
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +19 locations
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +4 locations
20,000,000 VNĐ a year
 • Kỹ năng làm việc nhóm (khả năng chuyền lửa cho nhân viên).
 • Đào tạo, training cho nhân viên phương thức và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
 • Nữ tuổi từ 27 - 40.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
8,000,000 VNĐ a month
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +18 locations
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Thái Nguyên
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá…
Giáo Dục Đại Dương
Quảng Ninh +18 locations
6,000,000 VNĐ a month
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Quản lý và chăm sóc học viên.
 • THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG.