Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng_oe Thành Phố Vinh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Chuyên Viên Tuyển Sinh [tiên Du- Bắc Ninh] new

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Nhận xét, đánh giá việc theo học của học viên tại Ocean Edu, tương tác với phụ huynh học viên.
 • Lương cơ bản 5triệu + lương doanh số 5 triệu+ thưởng.

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường_oe Thành Phố Vinh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Nhân Viên Bán Hàng_oe Thành Phố Vinh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Nhân Viên Tiếp Thị_oe Thành Phố Vinh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Nhân Viên Thị Trường_oe Thành Phố Vinh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân_oe Thành Phố Bắc Ninh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Chuyên Viên Tư Vấn Giáo Dục [tiên Du- Bắc Ninh] new

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Nhận xét, đánh giá việc theo học của học viên tại Ocean Edu, tương tác với phụ huynh học viên.
 • Lương cơ bản 5triệu + lương doanh số 5 triệu+ thưởng.

Nhân Viên Tiếp Thị_oe Thị Xã Từ Sơn - Bắc Ninh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường_oe Thị Xã Từ Sơn - Bắc Ninh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Nhân Viên Thị Trường_oe Thị Xã Từ Sơn - Bắc Ninh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm_oe Thành Phố Vinh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục_oe Thành Phố Vinh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh_oe Thành Phố Bắc Ninh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh_oe Thị Xã Từ Sơn - Bắc Ninh

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • 3)Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • 2)Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận…

Get new jobs for this search by email