Create your CV - It only takes a few seconds

Sun jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH

DONG SHOP SUN
Thành phố Hồ Chí Minh
6,500,000 VNĐ - 7,500,000 VNĐ a month
  • KIỂM TRA THÔNG TIN KH ĐẾN LÀM HỒ SƠ lt;br / gt;•ĐI THỰC ĐỊA THEO THÔNG TIN KHÁCH CUNG CẤP, XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG THỰC TẾ BÁO CÁO VỀ CÔNG TY lt;br / gt;•ĐÁNH GIÁ…

THU HỒI - NHẮC PHÍ

DONG SHOP SUN
Hà Nội +1 location
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
  • CÔNG TY TÀI CHÍNH NHẬT BẢN DSS TÌM ỨNG VIÊN THU HỒI - NHẮC PHÍ lt;br / gt;?
  • HÀ NỘI và TP.HCM lt;br / gt;?
  • Từ T2-T6, thứ 7 bên mình tính lương tăng ca lt;br / gt…

NHÂN VIÊN THU HỒI

DONG SHOP SUN
Thành phố Hồ Chí Minh
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
  • QUẢN LÍ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG, GỌI ĐIỆN NHẮC NỢ lt;br / gt;CẬP NHẬT THÔNG TỊN KHÁCH HÀNG, KHI KHÁCH HÀNG CÓ SỰ THAY ĐỔI, HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐÓNG TIỀN.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

DONG SHOP SUN
Thành phố Hồ Chí Minh
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
  • GỌI ĐIỆN THEO DATA CÓ SĂN lt;br / gt;•GIỚI THIỆU HÌNH THỨC HỖ TRỢ BÊN CÔNG TY lt;br / gt;•HƯỚNG DẪN KH ĐẾN CHI NHÁNH GẦN CÔNG TY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ lt;br / gt;•CẬP…

Tổng Đài Tư Vấn

DONG SHOP SUN
Thành phố Hồ Chí Minh
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month
  • GỌI ĐIỆN THEO DATA CÓ SĂN lt;br / gt;• GIỚI THIỆU HÌNH THỨC HỖ TRỢ BÊN CÔNG TY lt;br / gt;• HƯỚNG DẪN KH ĐẾN CHI NHÁNH GẦN CÔNG TY ĐỂ ĐƯỢC lt;br / gt;HỖ TRỢ lt…

DIGITAL MARKETING

DONG SHOP SUN
Thành phố Hồ Chí Minh
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
  • Quản trị các chiến dịch Digital marketing và tham gia tối ưu hóa chiến dịch lt;br / gt;- Định hướng nội dung và tham gia xây dựng nội dung cùng nhóm content để…

NHÂN VIÊN TELESALE - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

DONG SHOP SUN
Thành phố Hồ Chí Minh
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
  • GỌI ĐIỆN THEO DATA CÓ SĂN lt;br / gt;•GIỚI THIỆU HÌNH THỨC HỖ TRỢ BÊN CÔNG TY lt;br / gt;•HƯỚNG DẪN KH ĐẾN CHI NHÁNH GẦN CÔNG TY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ lt;br / gt;•CẬP…

TELESALE - CSKH

DONG SHOP SUN
Thành phố Hồ Chí Minh
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
  • GỌI ĐIỆN THEO DATA CÓ SĂN lt;br / gt;•GIỚI THIỆU HÌNH THỨC HỖ TRỢ BÊN CÔNG TY lt;br / gt;•HƯỚNG DẪN KH ĐẾN CHI NHÁNH GẦN CÔNG TY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ lt;br / gt;•CẬP…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email