Create your CV - It only takes a few seconds

Sun jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Phân Tích Dữ Liệu

Tư Vấn Hà Lê
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • Part-time Tòa nhà M3-M4, 91A Nguyễn Chí T hanh, Đống Đa, Hà Nội .
 • Kỹ năng đánh máy tốt.

Sales Online new

Tư Vấn Hà Lê
Hà Nội
 • 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • Internship Part-time Hanoi, Ho Chi Minh 04/12/2020 - 31/12/2020 Bán hàng - Sales - Phát triển kinh…

Thực Tập Kế Toán

Tư Vấn Hà Lê
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Part-time 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 16/07/2020 - 22/08/2020 Admin - Kiểm toán - Sales Admin.

Hỗ Trợ Hành Chính – Phân Tích Dữ Liệu

Tư Vấn Hà Lê
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • Internship Tòa nhà M3-M4, 91A Nguyễn Chí T hanh, Đống Đa, Hà Nội .
 • Kỹ năng đánh máy tốt.

Regulatory Affairs Assistant

Tư Vấn Hà Lê
Hà Nội
 • 2.18, Tháp SAV1, Sun Avenue Novaland, 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2.
 • Internship Ha Noi, Hanoi, Ho Chi Minh 18/09/2020 - 28/09/2020 Công nghệ thực phẩm -…

Purchasing Assistant

Tư Vấn Hà Lê
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • Hồ Chí Minh 14/08/2020 - 16/08/2020 Sản xuất - Thu mua.
 • Sắp xếp được thời gian làm việc:

Thực Tập Marketing Online

Tư Vấn Hà Lê
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Internship 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 30/07/2020 - 18/08/2020 Quảng cáo - Tiếp thị - Tiếp thị - Marketing…

Thực Tập Hành Chính Văn Phòng

Tư Vấn Hà Lê
Hà Nội
 • Internship 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • 2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 số 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Ha Noi, Hanoi, Ho Chi…

Thực Tập Hỗ Trợ Hành Chính

Tư Vấn Hà Lê
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • Internship Part-time Tại Hà Nội:
 • 2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 số 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội ;

Thực Tập Telesales

Tư Vấn Hà Lê
Hà Nội
 • Internship 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • 2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 số 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Ha Noi, Hanoi, Ho Chi…

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Pháp Lý

Tư Vấn Hà Lê
Hà Nội
 • 2.18, Tháp SAV1, Sun Avenue Novaland, 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2.
 • Full-time Hồ Chí Minh / Hà Nội Hanoi, Ho Chi Minh 18/09/2020 - 28/09/2020 Luật -…

Thực Tập Hỗ Trợ Kinh Doanh

Tư Vấn Hà Lê
Hà Nội
 • Internship 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • 2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 số 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Hanoi, Ho Chi Minh 06…

Nhân Viên Kinh Doanh

Tư Vấn Hà Lê
Hà Nội
 • 2.18, Tháp SAV1, Sun Avenue Novaland, 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2.
 • Full-time Hồ Chí Minh / Hà Nội Ha Noi, Hanoi, Ho Chi Minh 18/09/2020 - 28/09/2020…

Cộng Tác Viên Telesales (Part-time)

Tư Vấn Hà Lê
Hà Nội
 • Part-time 2.18, SAV1 Sun Avenue -Novaland, 28 Mai Chí Thọ, Q 2, Tp.
 • 2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 số 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Ha Noi, Hanoi, Ho Chi…

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email