Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 175 jobs

GIAO DỊCH VIÊN

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +13 locations
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Tiếng Anh thương mại...
 • Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi,…

TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Đồng Nai +1 location
 • Khối ngành Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán,...).
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng cá nhân về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng…

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ CHỨNG TỪ & QUẢN LÝ TÀI SẢN

HD Bank
Đồng Nai +4 locations
 • Kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng.
 • Kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến Ngân hàng.
 • Kinh tế, Ngân hàng, Luật (ưu tiên Luật Thương mại, Dân sự),….

CHUYÊN VIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Ngân hàng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế theo quy định…

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

HD Bank
Đồng Nai +1 location
 • Tài chính, Ngân hàng, Hành chính - Thư ký, Nhân sự hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.

CV PHÁP LÝ CHỨNG TỪ & QUẢN LÝ TÀI SẢN

HD Bank
Vũng Tàu
 • Kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng.
 • Kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến Ngân hàng.
 • Kinh tế, Ngân hàng, Luật (ưu tiên Luật Thương mại, Dân sự),….

CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ,…

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Đồng Tháp +6 locations
 • Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Bất động sản….
 • Thẻ và ngân hàng điện tử.
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các…

TRADER

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các giao dịch phái sinh về ngoại hối cho sổ kinh doanh và sổ ngân hàng của ngân hàng.
 • Có trình độ từ đại học hoặc trên đại học, được đào tạo chuyên…

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH

HD Bank
Đồng Tháp +4 locations
 • Ưu tiên tốt nghiệp ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương….
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm;
 • Hồ sơ nguồn trả nợ;