Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 67 jobs

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân, Giao Dịch Viên

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo…

Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo…

Tuyển dụng các vị trí Quản lý, Chuyên viên, Giao dịch viên

 • Theo dõi, hạch toán, lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước và Ngân hàng.
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới…

Giao dịch viên; Chuyên viên khách hàng; Chuyên viên hỗ trợ h...

 • Kinh doanh các sản phẩm Ví Việt, thẻ ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng điện tử,….
 • Theo dõi, hạch toán, lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của Cơ quan…

Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo…

Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng, Kiểm soát viên tại T...

 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng…

Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên hỗ trợ hoạt động

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo…

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo…

Kiểm soát viên, Giao dịch viên và Chuyên viên Khách hàng

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh ...
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách…

Tuyển dụng các vị trí Quản lý/Chuyên viên

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối…