Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 102 jobs

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Tài trợ Thương Mại

Hà Nội
 • Kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương….
 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện thanh toán, thu nợ chiết khấu/ thu nợ tài trợ trước…

Chuyên gia Báo cáo Tài chính

Hà Nội
 • Đại học chính quy ngành kế toán/ kiểm toán/ tài chính Ngân hàng.
 • Chuyên gia Báo cáo Tài chính Kiểm toán IFRS.
 • Hoặc đã triển khai lập Báo cáo Tài chính theo IFRS…

Giao dịch viên - KV Miền Nam

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ.
 • Chăm sóc, phục vụ khách hàng;

Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Phát triển Dịch vụ Ngân hàng...

Hà Nội
 • Tối thiểu 5 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT, ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm hoặc giải pháp công nghệ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Chuyên viên/Chuyên viên chính Pháp chế Chính sách

Hà Nội
 • Am hiểu quy định Pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, kinh doanh, thương mại.
 • Thẩm định, cho ý kiến pháp lý, thương lượng, đàm phán…

Giao dịch viên - Thanh Hóa, Đăk Lăk, Bình Định

Thanh Hóa
 • Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ.
 • Chăm sóc, phục vụ khách hàng;

Giao dịch viên - Chi nhánh Bắc Ninh

Bắc Ninh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ.
 • Chăm sóc, phục vụ khách hàng;

Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Tuyển dụng

Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học/trên đại học chuyên ngành (quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan đến tài chính ngân hàng).

Chuyên viên quỹ - Khu vực HCM

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ.
 • Chăm sóc, phục vụ khách hàng;