Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Ngân Hàng Quân Đội Mb

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Thăm quan nghỉ mát hàng năm, sinh nhật,...
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành…

Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành tài chính, kinh tế).
 • Nam / nữ tuổi từ 22 - 30.

Nhân Viên Tư Vấn - Ngân Hàng Mb Bank

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành ( ưu tiên chuyên ngành tài chính kế toán - ngân hàng).
 • Trụ sở MB, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Ngân Hàng Mb - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành tài chính, kinh tế).

Chăm Sóc Khách Hàng - Ngân Hàng Quân Đội Mb

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành ( ưu tiên chuyên ngành tài chính kế toán - ngân hàng).
 • Thăm quan nghỉ mát hàng năm, sinh nhật,….

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành tài chính, kinh tế).
 • Nam / nữ tuổi từ 22 - 30.

Nhân Viên Tư Vấn - Ngân Hàng Quân Đội Mb Bank

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Thăm quan nghỉ mát hàng năm, sinh nhật,...
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành…

Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hành Cho Ngân Hàng Mb

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành tài chính, kinh tế).
 • 22h00 - 07h00 (tối đa 2 ca / tháng).

Chuyên Viên Tư Vấn - Ngân Hàng Quân Đội Mb Bank

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành tài chính, kinh tế).

Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cho Ngân Hàng Mb

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành tài chính, kinh tế).

Nhân Viên Tư Vấn Ngân Hàng Mb

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành tài chính, kinh tế).

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Ngân Hàng Quân Đội

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành ( ưu tiên chuyên ngành tài chính kế toán - ngân hàng).
 • Thăm quan nghỉ mát hàng năm, sinh nhật,...

Tư Vấn Khách Hàng

 • Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành tài chính, kinh tế).
 • Thời gian đào tạo được hỗ trợ 700k.

Ngân Hàng Mb Bank - Chăm Sóc Khách Hàng

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành tài chính, kinh tế).

Chăm Sóc Khách Hàng Ngân Hàng Mb

9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành (Đối với hệ trung cấp chỉ tiếp nhận ứng viên có chuyên ngành tài chính, kinh tế).