Create your CV - It only takes a few seconds

Tài chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

[HO] THỰC TẬP SINH PHÒNG NHÂN SỰ

2,000,000 VNĐ a month
  • Làm giờ hành chính từ thứ 2- thứ 6.
  • Làm việc với VTB để mở tài khoản cho nhân viên.
  • Được tham gia các hoạt động event của công ty như nhân viên chính thức.

THỰC TẬP SINH PHÒNG NHÂN SỰ

2,000,000 VNĐ a month
  • Làm giờ hành chính từ thứ 2- thứ 6.
  • Làm việc với VTB để mở tài khoản cho nhân viên.
  • Được tham gia các hoạt động event của công ty như nhân viên chính thức.

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email