Create your CV - It only takes a few seconds

Tài chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 43 jobs

QC Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam
Hải Phòng
 • Có khả năng quan sát, tư duy xử lý tình huống phát sinh linh hoạt, chính xác.
 • Lô CNA, DeepC2, Khu công nghiệp Đình Vũ- Cát Hải , Quận Hải An , Hải Phòng,…

Production Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam
Hải Phòng
 • Lô CNA, DeepC2, Khu công nghiệp Đình Vũ- Cát Hải , Quận Hải An , Hải Phòng, Việt Nam.
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Phòng Nguyên Vật Liệu (Nam)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam
Hải Phòng
 • Lô CNA, DeepC2, Khu công nghiệp Đình Vũ- Cát Hải , Quận Hải An , Hải Phòng, Việt Nam.
 • Nhân Viên Phòng Nguyên Vật Liệu (Nam).
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam.

Nhân Viên Phòng Nguyên Vật Liệu

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Kiểm soát số lượng và chất lượng nguyên vật liệu, phụ kiện, lập kế hoạch mua hàng đảm bảo yêu cầu sản xuất.
 • Tuân thủ và kiểm tra kế hoạch sản xuất và tình trạng…

HR Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam
Hải Phòng
 • Quản lý dữ liệu, giấy tờ hành chính.
 • + Theo dõi việc giải quyết chính sách - chế độ liên quan đến BHXH cho NLĐ:
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam.

Nhân Viên EHS (Mảng An Toàn, Môi Trường, PCCC)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất và sữa chữa máy móc để không xảy ra tai…

Tổ Trưởng Sản Xuất

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Chịu trách nhiệm trước quản lý về việc điều hành sản xuất theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất tối thiểu.
 • Có khả năng quản lý.

Mold Repair Sub - Leader

Công Ty TNHH PHA Việt Nam
Hải Phòng
 • Lô CNA, DeepC2, Khu công nghiệp Đình Vũ- Cát Hải , Quận Hải An , Hải Phòng, Việt Nam.
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Biết Tiếng Anh)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Cân đối báo cáo thuế, đảm bảo chi phí đầu vào, đầu ra phù hợp, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp theo đúng luật thuế, nguyên lý, chuẩn mực tài chính kế toán do bộ tài…

QC Staff (3D Measuring)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Có khả năng quan sát, tư duy xử lý tình huống phát sinh linh hoạt, chính xác.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.

Logistic Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Phối hợp với fowarder để kiểm tra và thực hiện thủ tục hải quan hàng hoá máy móc…

GA Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Quản lý hệ thống hành chính nhân sự trong nhà mày.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Logistic Manager

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Lập kế hoạch và quản lý logistics.
 • Giải quyết các vấn đề và khiếu nại phát sinh.

Logistic Sub - Leader

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Quản lý, điều hành họat động nhóm nhân viên chứng từ và nhân viên hiện trường…

IT Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Operation management (H/W, S/W management).
 • Nghỉ lễ, phép theo quy định.

Get new jobs for this search by email