Create your CV - It only takes a few seconds

Tài chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 589 jobs
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Lý Thuế A&M
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập khai thuế tháng,quý,cuối tháng lập báo cáo kế toán,in sổ kế toán cho các công ty-Cuối năm lập BC tài chính, Quyết toán thuế.
 • Lập hồ sơ hoàn thuế.
Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh
Hà Nam
 • Đại học chính quy chuyên ngành tài chính kế toán.
 • Thu thập, kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra từ các bộ phận phòng ban chuyển sang.
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
Bình Dương
 • Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán…
Tiến Triển VN
Bình Dương
 • Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính.
 • Tính giá thành, công nợ phải thu, phải trả....
 • Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
TRANGS GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
14,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ a year
 • Lập/ phân tích báo cáo tài chính:
 • Lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo yêu câu của BGĐ.
 • Cập nhật, hướng dẫn, triển khai các văn bản pháp luật.
THIỀN TÂM
Đồng Nai
 • Lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng, quý, năm.
 • Biết phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra kế toán chi tiết đã hạch toán trích khấu hao…
DỊCH VỤ DAFUNA
Cần Thơ
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Hoạch định tài chính, lập kế hoạch ngân sách.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán toán tổng hợp, kế toán trưởng, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, sử dụng…
Megaland
Việt Nam
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Kế toán;
 • Lập báo cáo tài chính theo quy định (theo quý và theo năm).
 • Hóa đơn chứng từ – lập báo cáo thuế – báo cáo tài chính.
Và Thép Bắc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp trình độ Đại học chuyên ngành tài chính kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Đầu Tư Tây Bắc
Tiền Giang +1 location
 • Phân tích, phân loại chứng từ hạch toán, lập sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo quy định.
 • Kê khai thuế theo quy định.