Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 198 jobs

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Bình Định +27 locations
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Phát Triển Thị Trường.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được…

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HẬU GIANG new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Hậu Giang
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HẬU GIANG.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Hậu Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - NINH THUẬN new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Ninh Thuận
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - NINH THUẬN.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Ninh Thuận.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - THỪA THIÊN HUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Thừa Thiên - Huế
10,000,000 VNĐ a year
 • Làm việc ngoài thị trường tại Thừa Thiên-Huế.
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - THỪA THIÊN HUẾ.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Toàn thời gian cố định.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - ĐỒNG THÁP new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Đồng Tháp
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - ĐỒNG THÁP.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Đồng Tháp.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - AN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
An Giang
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - AN GIANG.
 • Làm việc ngoài thị trường tại An Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - TIỀN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Tiền Giang
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - TIỀN GIANG.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Tiền Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Quản Lý OTC

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
An Giang +7 locations
 • Có khả năng giao tiếp, trình bày.
 • Lập báo cáo công việc, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp phát triển địa bàn.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - KIÊN GIANG new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Kiên Giang
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - KIÊN GIANG.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Kiên Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Đồng Nai
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - ĐỒNG NAI.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Đồng Nai.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Nam
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG NAM.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Nam.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - PHÚ THỌ new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Phú Thọ
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - PHÚ THỌ.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Phú Thọ.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Trình Dược Viên - Thừa Thiên-Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Thừa Thiên - Huế
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Thừa Thiên-Huế.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BẮC CẠN new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bắc Kạn
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BẮC CẠN.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bắc Cạn.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Trình Dược Viên - Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Phú Yên
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Phú Yên.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Trình Dược Viên - Phú Yên.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.