Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Đồng Nai new

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Đồng Nai
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Bình Dương new

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Bình Dương
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Sóc Trăng new

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Sóc Trăng +2 locations
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - AN GIANG new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
An Giang
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - AN GIANG.
 • Làm việc ngoài thị trường tại An Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Nhân Viên Kinh Doanh - Quảng Nam new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Nam
10,000,000 VNĐ a month
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Nam.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Bình Thuận new

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Bình Thuận
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Nhân Viên Kinh Doanh - Đắk Lắk new

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Đắk Lắk
 • Làm việc ngoài thị trường tại Đắk Lắk.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân…

Nhân Viên Kinh Doanh - Khánh Hòa new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Khánh Hòa
10,000,000 VNĐ a year
 • Làm việc ngoài thị trường tại Khánh Hòa.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

Nhân Viên Kinh Doanh - Bình Định new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Định
10,000,000 VNĐ a year
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bình Định.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

Nhân Viên Kinh Doanh - Ninh Thuận new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Ninh Thuận
10,000,000 VNĐ a year
 • Làm việc ngoài thị trường tại Ninh Thuận.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - TIỀN GIANG new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Tiền Giang
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - TIỀN GIANG.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Tiền Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Nhân Viên Kinh Doanh - Phú Yên new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Phú Yên
10,000,000 VNĐ a year
 • Làm việc ngoài thị trường tại Phú Yên.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

Nhân Viên Kinh Doanh - Bình Thuận new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Thuận
10,000,000 VNĐ a year
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bình Thuận.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

Nhân Viên Kinh Doanh - Quảng Ngãi new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Ngãi +1 location
10,000,000 VNĐ a month
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Ngãi.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

Nhân Viên Kinh Doanh - Đắk Nông new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Đắk Nông
10,000,000 VNĐ a year
 • Làm việc ngoài thị trường tại Đắk Nông.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

Get new jobs for this search by email