Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 209 jobs

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - THỪA THIÊN HUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Thừa Thiên - Huế
10,000,000 VNĐ a year
 • Làm việc ngoài thị trường tại Thừa Thiên-Huế.
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - THỪA THIÊN HUẾ.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Toàn thời gian cố định.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Nam
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG NAM.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Nam.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - PHÚ YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Phú Yên
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - PHÚ YÊN.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Phú Yên.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Vĩnh Phúc
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Hòa Bình +28 locations
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HÒA BÌNH.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Hoà Bình.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Định
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÌNH ĐỊNH.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bình Định.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - KHÁNH HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Khánh Hòa
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - KHÁNH HÒA.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Khánh Hoà.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Trị
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG TRỊ.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Trị.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HẬU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Hậu Giang
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HẬU GIANG.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Hậu Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Nhân Viên Kinh Doanh - An Giang

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
An Giang
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Nhân Viên Kinh Doanh - Tiền Giang

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Tiền Giang
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Bình
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG BÌNH.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Bình.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - VĨNH PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Vĩnh Phúc
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - VĨNH PHÚC.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Vĩnh Phúc.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - NINH THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Ninh Thuận
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - NINH THUẬN.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Ninh Thuận.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÌNH THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Thuận
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÌNH THUẬN.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bình Thuận.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Get new jobs for this search by email