Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 215 jobs

Trình Dược Viên - Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Định
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bình Định.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Có sức khỏe và chăm chỉ.

Nhân Viên Kinh Doanh - Quảng Trị new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Trị
10,000,000 VNĐ a month
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Trị.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Dương
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÌNH DƯƠNG.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bình Dương.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - PHÚ THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Phú Thọ
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - PHÚ THỌ.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Phú Thọ.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Trình Dược Viên - Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Vĩnh Phúc
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Vĩnh Phúc.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Có sức khỏe và chăm chỉ.

Trình Dược Viên - Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Hà Nam
10,000,000 VNĐ a month
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Hà Nam.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Trình Dược Viên - Hà Nam.

Trình Dược Viên - Khánh Hoà

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Khánh Hòa
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Khánh Hoà.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Có sức khỏe và chăm chỉ.

Quản Lý OTC - Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Cần Thơ
20,000,000 VNĐ a month
 • Có khả năng giao tiếp, trình bày.
 • Quản lý thị trường khu vực Cần Thơ.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • 20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH.

Nhân Viên Kinh Doanh - Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Cần Thơ
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Trình Dược Viên - Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Nam
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Nam.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Có sức khỏe và chăm chỉ.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - NGHỆ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Nghệ An
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - NGHỆ AN.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Nghệ An.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Quản Lý OTC - An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
An Giang
20,000,000 VNĐ a month
 • Có khả năng giao tiếp, trình bày.
 • Quản lý thị trường khu vực An Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • 20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH.

Quản Lý OTC - Đồng Tháp

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Đồng Tháp
20,000,000 VNĐ a month
 • Có khả năng giao tiếp, trình bày.
 • Quản lý thị trường khu vực Đồng Tháp.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • 20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH.

Quản Lý OTC - Sóc Trăng

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Sóc Trăng +5 locations
20,000,000 VNĐ a month
 • Có khả năng giao tiếp, trình bày.
 • Quản lý thị trường khu vực Sóc Trăng.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • 20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH.

Trình Dược Viên - Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Đồng Nai
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Đồng Nai.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Get new jobs for this search by email