Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 215 jobs

Trình Dược Viên - Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Phú Yên
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Phú Yên.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Trình Dược Viên - Phú Yên.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Phước
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÌNH PHƯỚC.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bình Phước.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Trình Dược Viên - Bà Rịa-Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bà Rịa - Vũng Tàu
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.

Trình Dược Viên - Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Ðà Nẵng
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Đà Nẵng.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Trình Dược Viên - Đà Nẵng.

Nhân Viên Kinh Doanh - Quảng Bình new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Bình
10,000,000 VNĐ a month
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Bình.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

Trình Dược Viên - Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Cần Thơ
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Cần Thơ.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Trình Dược Viên - Cần Thơ.

Nhân Viên Kinh Doanh - Long An

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Long An
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Ninh
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG NINH.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Ninh.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - CẦN THƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Cần Thơ
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - CẦN THƠ.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Cần Thơ.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - ĐIỆN BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Điện Biên
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - ĐIỆN BIÊN.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Điện Biên.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÀ RỊA VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bà Rịa - Vũng Tàu
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÀ RỊA VŨNG TÀU.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.

Nhân Viên Kinh Doanh - Hoà Bình

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Hòa Bình
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Trình Dược Viên - Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Ngãi +28 locations
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Ngãi.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Toàn thời gian cố định.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BẮC CẠN

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bắc Kạn
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BẮC CẠN.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bắc Cạn.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Nhân Viên Kinh Doanh - Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Phú Thọ
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Get new jobs for this search by email