Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 215 jobs

Trình Dược Viên - Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Bình
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Bình.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Toàn thời gian cố định.

Trình Dược Viên - Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Dương
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bình Dương.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Toàn thời gian cố định.

Nhân Viên Kinh Doanh - Nghệ An new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Nghệ An
10,000,000 VNĐ a month
 • Làm việc ngoài thị trường tại Nghệ An.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Thành phố Hồ Chí Minh
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HCM.
 • Làm việc ngoài thị trường tại HCM.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Trình Dược Viên - Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Lâm Đồng
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Lâm Đồng.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên - Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Thanh Hóa
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Thanh Hoá.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Có sức khỏe và chăm chỉ.

Trình Dược Viên - Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Ninh Thuận
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Ninh Thuận.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Toàn thời gian cố định.

Trình Dược Viên - Hậu Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Hậu Giang
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Hậu Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Có sức khỏe và chăm chỉ.

Trình Dược Viên - Bình Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Thuận
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bình Thuận.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Toàn thời gian cố định.

Trình Dược Viên - An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
An Giang
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại An Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Quản Lý OTC - Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Long An
20,000,000 VNĐ a month
 • Có khả năng giao tiếp, trình bày.
 • Quản lý thị trường khu vực Long An.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • 20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH.

Nhân Viên Kinh Doanh - Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Điện Biên
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Nhân Viên Kinh Doanh - Bắc Cạn

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Bắc Kạn
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Trình Dược Viên - Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Gia Lai
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Gia Lai.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Trình Dược Viên - Gia Lai.

Trình Dược Viên - Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Điện Biên
10,000,000 VNĐ a year
 • Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Điện Biên.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Có sức khỏe và chăm chỉ.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email