Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 188 jobs

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Đồng Nai
10,000,000 VNĐ a year
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Trà Vinh

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Trà Vinh +27 locations
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a year
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Nam
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG NAM.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Nam.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - NINH THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Ninh Thuận
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - NINH THUẬN.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Ninh Thuận.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Bình Dương
10,000,000 VNĐ a year
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Bình Thuận

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Bình Thuận
10,000,000 VNĐ a year
 • Giao tiếp tốt, năng động, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc…

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - PHÚ YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Phú Yên
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - PHÚ YÊN.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Phú Yên.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HẬU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Hậu Giang
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HẬU GIANG.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Hậu Giang.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÀ RỊA VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bà Rịa - Vũng Tàu
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÀ RỊA VŨNG TÀU.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Bình
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG BÌNH.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Bình.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Ðà Nẵng
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - ĐÀ NẴNG.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Đà Nẵng.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Đồng Tháp
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - ĐỒNG THÁP.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Đồng Tháp.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Định
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - BÌNH ĐỊNH.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bình Định.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Trị
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - QUẢNG TRỊ.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Trị.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - CẦN THƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Cần Thơ
10,000,000 VNĐ a year
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - CẦN THƠ.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Cần Thơ.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM.

Get new jobs for this search by email