Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 117 jobs

Các vị trí Chuyên viên và Giao dịch viên new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Giao tiếp và thuyết phục.
 • Giao tiếp, thuyết phục, Quản lý và chăm sóc Khách hàng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động... new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Trụ sở Rạch Giá và Phòng giao dịch Giồng Riềng, Châu Thành,...

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao d... new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Tuyển dụng chuyên viên khách hàng và Giao dịch viên new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Chuyên viên Xử lý nợ new

 • Trực tiếp nhận hồ sơ các khoản nợ có vấn đề để xử lý.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ trực tiếp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Phòng giao dịch Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình và Trụ sở CN -...

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Đối với các PGD mở tại địa bàn thành phố, thị xã:
 • Các vị trí tuyển dụng:

Các vị trí chuyên viên

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Giao dịch viên

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Giao tiếp và thuyết phục.
 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại…

Các vị trí chuyên viên, KSV và GDV new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Giao tiếp và thuyết phục.
 • Giao tiếp, thuyết phục, Quản lý và chăm sóc Khách hàng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.

Các vị trí chuyên viên, Kiểm soát viên tại Trụ sở chính và P... new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

PGD Yên Phong - Chuyên viên Khách hàng

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết phục, quản lý và chăm sóc khách hàng.

Các vị trí chuyên viên và GDV new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Giao dịch viên - Trụ sở chính

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Giao tiếp và thuyết phục.
 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại…
Overall, how relevant are these jobs?

Not at all

Somewhat

Extremely

Get new jobs for this search by email