Create your CV - It only takes a few seconds

Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Hành Chính Văn Phòng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

nhân viên Marketing Online - FPT Telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Cơ hội thăng tiến và phát triển luôn rộng mở.
 • Được tiếp cận những công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất.
 • Lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược marketing online…

Sale Hệ Thống Bảo Mật Thông Tin Mạng FPT

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Phối hợp với các trung tâm, phòng ban trong công ty triển khai cung cấp dịch vụ An Toàn, Bảo mật Thông Tin cho khách hàng;
 • Để phục vụ cho công việc.

FPT Telecom - Chuyên Viên presale Lương Cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nghiên cứu các mảng công nghệ security phù hợp với định hướng phát triển thị trường và định hướng phát triển của FTI.
 • Để phục vụ cho công việc.

FPT Telecom - Sale Dự Án Doanh Nghiệp

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Phối hợp với các trung tâm, phòng ban trong công ty triển khai cung cấp dịch vụ An Toàn, Bảo mật Thông Tin cho khách hàng;
 • Để phục vụ cho công việc.

FTI Hà Nội Security Presale & System Presale lương cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nghiên cứu các mảng công nghệ mới phù hợp với định hướng phát triển thị trường và định hướng phát triển của FTI.
 • Có hiểu biết về các mô hình trung tâm dữ liệu.

Sale Dự Án An Toàn Thông Tin Mạng Doanh Nghiệp

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Phối hợp với các trung tâm, phòng ban trong công ty triển khai cung cấp dịch vụ An Toàn Thông Tin mạng, Bảo mật Thông Tin cho khách hàng;
 • Lý lịch tự thuật (CV):

Nhân viên kinh doanh dịch vụ an toàn thông tin -FPT telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Phối hợp với các trung tâm, phòng ban trong công ty triển khai cung cấp dịch vụ An Toàn, Bảo mật Thông Tin cho khách hàng;
 • Để phục vụ cho công việc.

Nhân viên kinh doanh dịch vụ an toàn thông tin

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Phối hợp với các trung tâm, phòng ban trong công ty triển khai cung cấp dịch vụ An Toàn, Bảo mật Thông Tin cho khách hàng;
 • Để phục vụ cho công việc.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email