Create your CV - It only takes a few seconds

Viet Capital Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Kiểm soát viên new

Viet Capital Bank
Hải Phòng
  • Hải Phòng, Đồng Tháp, Kiên Giang (Phú Quốc, Hà Tiên), Vũng Tàu (Tân Thành).
  • Triển khai và kiểm soát hoạt động tư vấn, bán hàng tại quầy, xử lý nghiệp vụ giao…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email