Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 84 jobs

[Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 new

  • Kiến Trúc,Thi Công,Trắc Địa,Xây Dựng.
  • "Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng để tư vấn, giải đáp về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông (3G, nhạc chờ, báo…

[Thái Nguyên] Trực Tổng Đài Di Động 198 Viettel new

  • ACCA,Kế Toán Thuế,Kế Toán Xây Dựng,Thu Ngân.
  • Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng để tư vấn, giải đáp về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông (3G, nhạc…

[Thái Nguyên] Tư Vấn Dịch Vụ Mạng Di Động Viettel new

  • Kế Toán Bán Hàng,Kế Toán Thuế,Kế Toán Xây Dựng,Thu Ngân.
  • "Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng để tư vấn, giải đáp về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông…

[Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài Di Động Viettel new

  • ACCA,Kế Toán Thuế,Kế Toán Xây Dựng,Thu Ngân.
  • "Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng để tư vấn, giải đáp về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông (3G, nhạc…

We have removed 80 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email