Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 48 jobs

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ (Rủi Ro Xây Dựng)

NIC's Client
Hà Nội
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ a month
 • Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ (Rủi Ro Xây Dựng).
 • Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng, đấu thầu, tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng hiện hành và các quy định…

Giám đốc điều hành công ty xây dựng

NIC's Client
Hà Nội
 • Xây dựng, Giao thông, Thủy Lợi.
 • Xây dựng chính sách của công ty.
 • Giám đốc điều hành công ty xây dựng.
 • Xây dựng quy trình, quy chế hoạt động;

Nhân Viên Pháp Chế

NIC's Client
Hà Nội
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Dựa trên các nhiệm vụ trên để thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc.
 • Cố vấn cho ban giám đốc về pháp luật.

CEO Điều Hành

NIC's Client
Hà Nội
50,000,000 VNĐ - 70,000,000 VNĐ a year
 • Chủ trì việc xây dựng chiến lược phát triển công ty.
 • Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo tháng quý, năm.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.

Chỉ huy trưởng công trình

NIC's Client
Hà Nội
20,000,000 VNĐ a month
 • Tốt nghiệp hệ Đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp.
 • Thành thạo tính toán Coffa, detail thép, Autocad, Project, vi tính văn phòng (Word…

Chuyên Viên Pháp Chế

NIC's Client
Hà Nội
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, Xây dựng...
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập, thay đổi, chia tách, sáp nhập doanh…

Chánh Văn Phòng

NIC's Client
Hà Nội
 • Xây dựng chính sách lương/thưởng;
 • Xây dựng qui chế đánh giá nhân sự, giám sát việc thực;
 • Tham gia xây dựng các văn bản định chế của công ty;

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

NIC's Client
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng Quy trình, Quy định trong quá trình sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm tiến độ các bước sản xuất (Mỗi bước có các đầu mối cụ thể phụ trách), đảm bảo việc sản…

Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật

NIC's Client
Hà Nội
50,000,000 VNĐ - 70,000,000 VNĐ a year
 • Thành thạo các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và quản lý xây dựng.
 • Tốt nghiệp Đại học Xây Dựng, ĐH Kiến trúc, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Thủy lợi.

Trưởng Phòng Thi Công

NIC's Client
Hà Nội
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ a month
 • Đóng góp vào việc xây dựng văn hóa Công ty.
 • Lập và phê duyệt kế hoạch công việc phòng:
 • Lập và phê duyệt bảng phân bổ nhân sự triển khai DA.
 • Công tác Chủ đầu tư:

Điều Dưỡng Trưởng Phụ Trách Xét Nghiệm

NIC's Client
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng chương trình tuyển dụng và đào tạo điều dưỡng/ y tá.
 • Tham gia phát triển chuyên môn y tế của công ty, đặc biệt là các yêu cầu chuyên môn trong các công…

Giám Đốc Ban Kỹ Thuật

NIC's Client
Hà Nội
30,000,000 VNĐ - 60,000,000 VNĐ a year
 • Xây dựng dân dụng công nghiệp.
 • Chủ trì xây dựng kế hoạch tiến độ tháng, quý, năm;
 • Có kỹ năng giám sát xây dựng, quản lý dự án;
 • Đánh giá kết quả thực hiện dự án.

Cán bộ kỹ thuật hiện trường

NIC's Client
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.
 • Lập và giám sát biện pháp, tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục công việc được giao.

Chuyên Viên ISO

NIC's Client
Hà Nội
 • Xây dựng và duy trì Hệ thống ISO cho toàn Công ty.
 • Xây dựng các quy trình quản lý và tác nghiệp toàn công ty.
 • Đảm bảo duy trì hệ thống ISO theo tiêu chuẩn 9001 …

Chuyên Viên Ban Đầu Tư

NIC's Client
Hà Nội
 • Thông thạo quy trình thực hiện đầu tư dự án xây dựng của Nhà nước;
 • Thực hiện tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng mang tính chiến lược để trình cấp có thẩm…

Get new jobs for this search by email