Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 32 jobs

Chuyên viên Xử lý nợ địa bàn - Trung tâm Xử lý nợ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nợ đối với từng khoản nợ trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của NCB;

Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng - Khối Công nghệ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng chiến lược, giám sát và thực hiện việc backup cấu hình, dữ liệu các hệ thống, máy chủ...
 • Quản trị các hệ thống thống Server (windows, linux, Unix,…

Chuyên viên Đầu tư - Ban đầu tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng mô hình định giá và lập đề xuất đầu tư;
 • Tham gia xây dựng sản phẩm kinh doanh liên quan chức năng, nhiệm vụ của bộ phận (nếu có);
 • Hà Nội Ngày hết hạn:

Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn - Khối Quản trị r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sác, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các…

Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu - Khối Công nghệ thông ti...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng và thực hiện các kịch bản backup, restore, recover database cho các hệ thống;
 • Xây dựng qui trình, qui định về vận hành giám sát, khắc phục sự cố hệ…

Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, mô hình Kênh phân phối, định biên nhân sự, ngân sách chi tiêu hoạt động của Khối NHDN trong năm.

Phó phòng/Trưởng phòng

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a year
 • Quản lý, tham gia góp ý, xây dựng quy trình, quy định hướng dẫn tại NCB.
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, kiểm soát tuân thủ định kỳ đối với các đơn vị…

TTXLN

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Hà Nội
 • Xây dựng, điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nợ đối với từng khoản nợ trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của NCB;

Chuyên viên Phát triển ứng dụng - Khối Công nghệ thông tin

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ.
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm.

Phó phòng/Trưởng phòng - Phòng Kiểm soát Tuân thủ - Ban Kiểm...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản lý, tham gia góp ý, xây dựng quy trình, quy định hướng dẫn tại NCB.
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, kiểm soát tuân thủ định kỳ đối với các đơn vị…

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội +1 location
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng.
 • Từ 6 tháng Thời gian làm việc:
 • Nam/Nữ Trình độ ứng viên:

Chuyên viên/ Chuyên viên chính sản phẩm và chính sách

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Hà Nội
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng và thiết kế sản phẩm cho KH thuộc Khối NHL;
 • Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng và hiệu quả sản phẩm phục vụ công tác báo cáo, đánh giá…

Phó Phòng/Trưởng Phòng - Phòng AML (Phòng chống rửa tiền) -...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách.
 • Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần…

Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Java/ dot Net) - Khối Công...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ;
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm;

Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Java/ dot Net) - Khối Công...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ.
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email