Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 49 jobs

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Tiền Giang new

Tiền Giang
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cà Mau new

 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Chuyên viên Vận hành tỉnh - Chi nhánh Đắk Lắk

Đắk Lắk
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
 • Thực hiện công tác kiểm soát sau chứng từ tại địa bàn tỉnh, bao gồm :
 • Xác nhận đủ điều kiện xuất kho;

Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên nhập liệu tập chung

Hà Nội
 • Tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản liên quan đến công tác nhập liệu.
 • Tiếp nhận hồ sơ trình phê duyệt trên hệ thống từ các đơn vị kinh doanh của SeABank;

Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên Truyền thông Nội b... new

Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch, quản lý, chịu trách nhiệm nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ của ngân hàng (Group nội bộ, email, fanpage, bản tin radio, bản tin nội…

Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh

Vũng Tàu
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
 • Thực hiện công tác kiểm soát sau chứng từ tại địa bàn tỉnh, bao gồm :
 • Xác nhận đủ điều kiện xuất kho;

Thẩm định viên - Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng quy trình, chính sách liên quan đến định giá;
 • Trực tiếp thực hiện định giá tài sản, kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của hồ sơ tài sản bảo đảm, điều…

Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động new

Hà Nội
 • Tham gia xây dựng, đề xuất ban hành quy định, quy trình QTRRHĐ, các giới hạn RRHĐ.
 • Tham gia xây dựng và triển khai các công cụ QTRRHĐ, các chương trình QTRRHĐ…

Giám đốc SeABank - Khu vực Hà Nội new

Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh theo chiến lược và định hướng hoạt động của SeABank, đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách…

Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Khách hàng d...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản định chế (quy trình, quy định, sản phẩm, chính sách,…) liên quan đến cấp tín dụng cho phân khúc khách hàng trực thuộc.

Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Đồng...

Đồng Nai
 • Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ.
 • Hỗ trợ Segment Head/ RM/ SRM/ CA/ SCA trong việc bán sản phẩm dịch vụ và phân tích hồ sơ Khách hàng:
 • Sự gắn bó với tổ chức.

Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Bình...

Bình Dương
 • Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ.
 • Hỗ trợ Segment Head/ RM/ SRM/ CA/ SCA trong việc bán sản phẩm dịch vụ và phân tích hồ sơ Khách hàng:
 • Sự gắn bó với tổ chức.

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hồ Chí Minh)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Khối Đầu tư - Chuyên viên/Chuyên viên chính Phân tích và Phá... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai tìm hiểu thị trường, phân tích khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đề xuất xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ đầu tư đáp ứng cao nhất nhu cầu…

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Đắk Lắk

Đắk Lắk
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.

Get new jobs for this search by email