Xây dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Seabank (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 72 jobs
Hà Nội
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ;
 • Tiếp nhận các chỉ đạo/ kế hoạch từ HĐQT, BTGĐ, Khối Vận hành & Công nghệ về công tác quản lý đầu tư xây dựng mạng lưới (bao gồm cả…
Hà Nội
 • Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh.
 • Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cho chương trình kinh doanh:
 • Xây dựng các chương trình hỗ trợ cho chương trình kinh doanh.
Hà Nội
 • Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động.
 • Tham gia xây dựng nền tảng nghiệp vụ cho công tác thanh toán/quyết toán:
 • + Lập đề nghị thanh toán/quyết toán.
Hà Nội
 • Kinh tế quốc dân, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, ngân hàng, thương mại, ngoại thương, kiến trúc, xây dựng ...;
 • Về hoạt động mua sắm:
Hà Nội
 • Xây dựng các văn bản về nghiệp vụ của Bộ phận phù hợp với hoạt động thực tế của Ngân hàng và phù hợp với quy định của NHNN, quy định của pháp luật trong từng…
Hà Nội
 • Xây dựng chính sách nội bộ của SeABank để quản lý hệ thống văn bản quy định của SeABank;
 • Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong việc xây dựng, rà soát văn bản quy…
Hà Nội
 • Xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến hoạt động phát ngôn của Ngân hàng.
 • Đề xuất và xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp theo từng thời…
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Apache Tomcat, WebLogic Server, IIS.
Hà Nội
 • Chủ động/phối hợp với các HUB Khu vực Hà Nội xây dựng/điều chỉnh/bổ sung phương án tố tụng cụ thể trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Có kỹ năng giao tiếp.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của cụm hoặc các dự án mà Trung tâm Xử lý nghiệp vụ tín dụng và kho quỹ tập…