Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 108 jobs

Retail Product Specialist

18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ a month
 • Tham gia xây dựng các chính sách giá và phí cho từng phương án giải pháp tài chính.
 • Hiểu biết sâu sắc về quy trình xây dựng giá cho sản phẩm vay mua nhà dự án…

Chuyên viên Phân tích đầu tư - TechcomCapital

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích KHDN.
 • Thực hiện các báo cáo nghiên cứu ngành, phân tích công ty, thiết kế các giải pháp tài chính toàn…

Retail Risk Policy Specialist

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng chính sách tín dụng đối với phân khúc KH MAF.
 • 3-5 năm ở vị trí Chuyên gia xây dựng chính sách tín dụng cho KH cá nhân.
 • Điểm Tiếng Anh TOEIC (500-700).

Chuyên Gia Chính Sách Rủi Ro – Retail Risk Policy Specialist

12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng chính sách tín dụng đối với phân khúc KH MAF.
 • 3-5 năm ở vị trí Chuyên gia xây dựng chính sách tín dụng cho KH cá nhân.
 • Điểm Tiếng Anh TOEIC 500-700.

[MKT] Giám đốc quản lý hoạt động và xây dựng thương hiệu cấp...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, cập nhật bộ nhận diện TH cho các kênh truyền thông.
 • Tham gia xây dựng chiến lược thương hiệu toàn hàng (ngắn hạn & dài hạn).
 • Hồ Chí Minh Mức lương:

Risk Modelling Specialist

 • Xây dựng và phát triển mô hình xếp hạng tín dụng cho KH.
 • Thực hiện thống kê và xây dựng mô hình dựa vào cơ sở dữ liệu sẵn có về KH cũng như kết hợp với nguồn dữ…

Chuyên Viên/chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Thử (Manual Test)

10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ a month
 • Tham gia xây đựng quy trình kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc.
 • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh…

Chuyên Gia Quản Trị Rủi Ro – Risk Modelling Specialist

7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Xây dựng và phát triển mô hình xếp hạng tín dụng cho KH.
 • Thực hiện thống kê và xây dựng mô hình dựa vào cơ sở dữ liệu sẵn có về KH cũng như kết hợp với nguồn dữ…

Chuyên Viên Cao Cấp Triển Khai Giải Pháp

7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month
 • Liên tục điều chỉnh, đề xuất điều chỉnh để thích nghi với sự phát triển của thị trường, phát hiện và nghiên cứu các cơ hội tiềm năng để xây dựng các giải pháp…

Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Thử (Manual Test)

 • Tham gia xây đựng quy trình kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc.
 • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh…