Create your CV - It only takes a few seconds

Xây dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 185 jobs

Thực tập sinh - Khối Vận hành

 • + Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về các tra soát, thắc mắc, khiếu nại của Đơn vị và trả lời các yêu cầu đó.
 • Thực tập sinh - Khối Vận hành.
 • + Cẩn thận, tỉ mỉ.

Intern - Transformation Office

 • Hỗ trợ xây dựng nội dung tiếp thị số, tham gia vào các chiến dịch marketing.
 • Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ;

Chuyên viên Vận hành tín dụng new

 • (Xây dựng nền tảng và các công việc khác theo phân công của Giám đốc vận hành tín dụng/Giám đốc Trung tâm giao).
 • Chuyên viên Vận hành tín dụng.

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp SME (RM SME)

 • § Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần hầu bao (wallet share) của khách hàng tại TCB.

Chuyên viên Khách hàng cá nhân (RBO) new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & XÂY DỰNG VHTC.
 • Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển bản thân.
 • Xây dựng văn hóa gắn kết, khuyến khích đồng nghiệp đạt được thành công.

Chuyên viên hỗ trợ quản lý quan hệ KH Ưu tiên (ARM)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đóng góp vào các hoạt động xây dựng & phát triển văn hóa tổ chức.
 • Chuyên viên hỗ trợ quản lý quan hệ KH Ưu tiên (ARM).
 • Hạng hội viên của KH;

Chuyên viên Khách hàng cá nhân cao cấp (SRBO) new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & XÂY DỰNG VHTC.
 • Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển bản thân.
 • Xây dựng văn hóa gắn kết, khuyến khích đồng nghiệp đạt được thành công.

Quản lý Quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM Gold)

Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Xây dựng văn hóa gắn kết, khuyến khích đồng nghiệp đạt được thành công.
 • Đóng góp vào các hoạt động xây dựng & phát triển văn hóa tổ chức.

[Tuyển gấp] - QLKHDN Phân khúc MM (RM MM)

Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Xây dựng và phát triển quan hệ với KH nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần hầu bao (wallet share) của KH tại TCB.
 • [Tuyển gấp] - QLKHDN Phân khúc MM (RM MM).

Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ - Chuyên viên Khách hàng cá nh...

Tiền Giang
 • PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & XÂY DỰNG VHTC.
 • Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển bản thân.
 • Xây dựng văn hóa gắn kết, khuyến khích đồng nghiệp đạt được thành công.

Get new jobs for this search by email